HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ 1 Eylül 2022

Hastane bilgi yönetim sistemi, diğer bir adı ile de nitelendirdiğimiz (HBS) sistemi  genel anlam itibari ile, sağlık kurum ve kuruşlarında yaşanan sorunları minumum düzeye indirerek elde ettiğimiz başarı oranı ve seviyesini günden güne artırarak cihazların verim oranını da dikkate almak koşu ile oluşturulmuş bir tür yazılım sistemidir. hastane bilgi yönetim sistemi bilgisayar programları sayesinde laboratuvar, radyoloji gibi operasyonlarda ameliyathane ve insan kaynakları birimlerine kadar farklı uzmanlıkların ve yazılımların bir araya gelerek oluşturduğu yazılım gurubunu ifade etmektedir. Hastane bilgi yönetim sistemlerinde gerçekleştirilen cerrahi operasyonların izleme ve dinlemede kullanılan tıbbi cihazlar ile birleşerek bilgi alışverişinde işbirliği sağlamaktadır. Örneğin PACS işleyişinde MR, Tomografi Mamografi gibi cihazlardan görüntü alarak diğer programlara verme avantajını elinde bulundurur. Hastane bilgi yönetim sistemi 8 ana modülden oluşarak bu modüllerin entegre halinde çalışarak alt modülleri kapsamaktadır.

 Bu yazılımlar, hastaların hastaneye başvuruş esnasından başlayarak poliklinik ve yatış sürecindeki tüm tedavi işlemleri takip etmektedir. Hastanın yanı sıra hastanenin de tüm birimlerini yani insan kaynakları ve finansal yönetim gibi birimleri takip etmektedir. Hastane bilgi yönetim sistemi dediğimiz HBYS yazılımları, hastane işleyiş ve verimliliği üst seviyede tutarak başarı oranını maksimum seviyede ilerletmektir. Böylelikle hata ve risk gibi unsurların ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak yüzdelik dilimde maksimum başarı amaçlanmaktadır.

Dünya standartlarındaki teknolojiler kullanılarak elde edilen HBYS adını verdiğimiz bu yazılımlar, düzenli veriler dahilinde oluşturularak sağlık kültürünü geliştirme amaçlı yeni perspektifler ortaya koymaktadır. Bu imkanlar dahilinde geliştirilen işlemler ise tıbbi, finansal ve yönetimsel boyutlar olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilmiş işlemlerdir. Bu ele aldığımız işlemlerin içerikleri dahilinde, tüm işlemler kolaylıkla ve rahatlıkla yapılarak sıfır hata amaçlanmaktadır.

HBYS-Hastane Bilgi Sisteminin Amacı

Hastane bilgi yönetim sistemi, yerel ve uluslar arası kodlamalara uygunluk göstererek poliklinik ve kliniklerin doğrudan laboratuvarlara tetkik isteklerinde bulunarak kolaylık sağlanmaktadır. Bir diğer husus ise hastanın tüm kayıt aşamaları dikkate alınarak tek bir kategori adı altında değerlendirilip ‘dosya numarası’ adı altında tüm finansal ve tıbbi işlemler arşivlenmek sureti ile kayıt altına alınır. Diğer önemli adımlar dahilinde gösterebileceğimiz madde ise tüm hastalar için yani ayaktan tedavi işlemleri gerçekleştirilen ve yatan hastaların işlemleri dikkate alınarak yapılan tüm işlemler istatistik değerlendirmeler neticesinde hasta bilgilerine doğrudan erişim ve kolaylık sağlamaktadır. Tüm bu işlemlerden sonra yapılması gereken adımlar, daha sonrasında eczane bilgi yönetim sistemi ile bir bütünlük içerisinde çalışarak masrafların faturalandırılması ve denetlemeleri yapılmaktadır. Dolayısı ile faturalandırılma işlemleri de muhasebe işlemleri ile uyum halinde çalışılarak elde edilen tutar neticesinde bilgi edinilir.

Farklı uygulamalar neticesinde sorgulama olanağı sağlarken hastane masrafları için gerekli olan tüm vezne işlemleri bu ölçütler dahilinde gerçekleştirilerek yapılmakta ve çok yönlü rapor sunumu neticesinde bilgilerin eksiksiz olarak kayıt altına alınması gibi birçok pratiklik sağlamaktadır. Hastane bilgi yönetim sisteminde yer alan acil servis modülü, diyaliz modülü, çocuk gelişimi işlemleri modülü, ameliyathane modülü gibi diğer pek çok modül, hasta takibi kapsamında değerlendirilebilecek modüller arasında gösterilmektedir.

HBYS Sisteminin Faydaları

Hastane işleyişi ve hizmetin yanı sıra hasta takibi, HBYS yazılımı sayesinde yapılmaktadır. Hastanelerin tıbbi alan ve idari alanda bilgilerin toplanmasına yardımcı olan bu sistem, hastanın ve hastanenin tüm bilgilerini tek çatı altında toplayarak daha kaliteli hizmet vermeye yardımcı olmaktadır. Sistem içerisinde yer alan bilgi kayıtları hastanın geçmişe dönük bilgilerin tedavi şekilleri de görülebilmektedir.

Hastanenin tüm giderleri ve malzeme takibine kadar her şey bu programa kaydedilerek bilgilerin daha net görülmesi sağlanmaktadır. Dolayısı ile hastanenin kâr-zarar oranları bu şekilde hesaplanabilmektedir. HBYS sistemi sayesinde, hastanın daha hızlı tedavi edilmesi ve muayene olması sağlanarak çok daha kaliteli bir hizmet verilmesi sağlanmış olmaktadır.

Sağlık sektöründe hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS), 1970 yılından sonra hastanın tedavi ve hizmetlerini kolaylaştırırken hastanenin işleyiş koşullarını da iyileştirmiştir.1970 yıllarında sadece idari işleyişin takibi için kullanılırken şimdiki dönemde sistemli bir şekilde ilerleyerek vatandaşın haklarını olumlu yönde genişletebilecek avantajları elinde bulundurmaktadır.

Sitemiz Üzerinden Rahatlıkla Hastane Yönetim Sistemi Programı işlemlerinizi rahatlıkla ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Softmed Yazılım Güvencesi ile Hemen Deneyin.

İdeal bir Klinik yazılımımız olan Self Klinik tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kolay kullanılabilir, etkin, güvenilir, kolay güncellenebilir ve modüler bir yapıya sahiptir.

[email protected]"
0850 532 5920