Muayenehane Programı

Muayenehane Programı 2 Haziran 2020

Muayenehane programı; gelen hastaların kayıt ve kabulünü, hasta ödemelerini, vezne işlemlerini, doktor randevu çizelgesini düzenleyen oldukça esnek yapıya sahip programdır.  Program ara yüzü oldukça basit ve karmaşık yapıdan arındırılması sebebi ile işlemlerin yürütülmesi sırasında olumsuz bir durum ile karşılaşılmasına izin vermemektir. Teknolojinin hayatımızda daha fazla kullanıma geçmesi ile yapılan işlemler hızlanmış, homojen veri akışı sağlanmış aynı zamanda yapılan işlem maliyetleri düşürülmüştür. Program birçok iş takibini aynı anda yapmayı mümkün kılmıştır.

Genel düzeyde sağlık sektöründe faaliyet gösteren her kurum ve kuruluş için kullanıma sunulmuştur. Hızlı veri akışı sağlaması ve kurum bilgilerini güvenli alanlarda saklaması sebebi ile bu sektör içinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından oldukça tercih edilmesine sebep olmuştur. Temelde en az tam donanımlı hastane kapasitesine göre oluşturulmuş altyapısı sayesinde kurumların yaşayabileceği bütün olumsuz durumlar giderilerek kullanıma sunulmuştur. Ayrıca muayenehane programı kurumların üzerinde oluşan iş yükünü azaltarak daha az çalışan ile daha fazla performans avantajı sağlamaktadır.

Muayenehane Programını Kimler Kullanabilir?

Program esas itibari ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için oluşturulmuştur. Oldukça geniş bir ağ yapısı sunması sebebi ile kurum içinde bulanan herkesin kullanımına açıktır. Kurum kapasitesine göre oluşturulmuş paket seçenekleri ile ilgili programdan faydalanabilirsiniz. Kurum içinde çalışan doktor, asistan veya diğer ilgili sağlık personellerinin ortak kullanımına sunularak aynı anda çalışma imkânı tanımıştır. Hasta takip programları sayesinde hastaları kategorize ederek hızlı bilgi akışı sağlamayı amaç edinmektedir.

Muayenehane programı temelde üç modül üzerine inşa edilmiştir. Bunlar; hasta kayıt modülü, doktorlar için oluşturulmuş modül ve medikal muhasebe modüldür. Her modül ise kendi içinde alt kollara ayrılarak, iş kolları arasında bölüşümü gerçekleştirerek şeffaf bir yapı kazanmaktadır. Program kurulumu sağlanırken ilgili alana verilen izin ve yetkiler ile bilgi güvenliği sağlanmakta, aynı zamanda diğer modüller üzerinde gerçekleşecek yoğunluğun önüne geçilmektedir. Her modülün nihai sonuç olarak raporlar sunması ise ilgili hesap kalemlerinde karışıklık meydana gelmesinin önüne geçmektedir.

Yukarıda verilen özelliklere bağlı olarak tüm sağlık kurumları programın kullanımını talep edebilmektedir. Program bölümleri tümden talep edilebileceği gibi ayrı ayrı olarak da kullanıma sunulmaktadır. Sadece hasta kayıt modülünü kullanmak isteyen bir sağlık kurumu yapılan alt yapı çalışmaları sayesinde bu modülü kullanabilir. Mevcut programlar ile optimizasyonu gerçekleştirilerek talep eden sağlık kurumu için tam uyumlu hale getirilir. Detaylı bilgi için iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Muayenehane Programı Kullanımı İçin Eğitim

Muayenehane programı kullanımı oldukça basit ve kolay öğrenilebilir yapıda tasarlanmıştır. Program içinde bulunan yönlendirmeler ve kullanım kılavuzu ile oldukça kısa sürede çalışan tarafından tatbik edilebilir. İlgili program modülü içinde gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir karışıklığa sebep olmaması için denetleme ve onay mekanizması geliştirilmiştir. Böylelikle yapılan işlemlerde hataların giderilmesi veya eksik bilgilerin düzeltilme yolu açık tutulmuştur. Program kullanımı için genel tanıtım çalışmaları ile sağlanan hizmetler yeterli olmaktadır. Program yayınlayıcı desteğine her zaman açık olup belirtilen süreler içinde soru sorabilir veya görüş alabilirsiniz.

Muayenehane Program Modülleri

Muayenehane programı genel itibari ile sağlık kurumlarının tüm ihtiyaçlarının karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Kolay kullanım sunması veya kullanım sırasında herhangi bir olumuz durum yaşanmaması için ilgili birime veya departmana göre modüllere ayrılmıştır.  Bunlar ise:

  • Banko bölümü; hasta kayıt, hasta kabul, vezne ve randevu işlemlerinin gerçekleştiği modüldür. Hasta kayıt işlemi ile ilk defa gelen hastanın bilgileri veri tabanına kaydedilir bu işlem tek seferlik olarak gerçekleşmekte ve hasta kabul işlemi için ikinci adıma geçilmektedir. Hasta kabul işlemi hastanın her hizmet alışında gerçekleşen işlemdir. Vezne işlemi ile birlikte çalışmaktadır. Hasta için kullanılan tüm ekipman ve maliyetler bu bölümde belirlenmektedir.
  • Muayenehane bölümü; doktor ve doktor asistanlarının kullandığı modüldür. Muayene formu oluşturularak hasta öz geçmişi tamamlanır ve kurum veri tabanına kaydedilir. Ayrıca randevu işlemleri ile birlikte çalışmaktadır. Hasta randevu sisteminin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Medikal muhasebe bölümü; bu bölümde sağlık kurumunun tüm gelir ve gider kalemleri ayrı ayrı gerçekleşmektedir. Diğer modüllerde gerçekleşen bilgi akışı bu modül üzerinde bulanan yazılımlardan geçerek süzülür ve ilgili hesap kalemleri detaylandırılmaktadır. Kurumun ödeme durumu, tahsilatı, banka hesapları veya sağlı kurumu harcamaları bu modül üzerinde işlenmektedir.

Muayenehane programı kurum içinde gerçekleşen faaliyetlerin koordinasyonunun sağlamak amacıyla ve arşivleme ihtiyacını gidermek amacı ile hizmete sunulmaktadır. Diğer birimler arasında hızlı veri akışını, hasta geçmişine hızlı bir şekilde ulaşmayı veya nihai harcamaların şeffaf bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamaktadır. Program kullanımı ve diğer bilgiler için iletişime geçerek yardım alabilirsiniz.

Sitemiz Üzerinden Rahatlıkla Hastane Yönetim Sistemi Programı işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Softmed Yazılım Güvencesi ile…

İdeal bir Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinden beklenildiği gibi hastane personeli ve yönetimin gereklerini karşılayan, kolay kullanılabilir, etkin, güvenilir, kolay güncellenebilir ve modüler bir yapıya sahiptir.

[email protected]"
0850 532 5920